Locatie en kosten

Locatie en kosten

Fijn dat u belangstelling heeft voor een tuin bij onze vereniging. De Vereniging van Volkstuinders te Woerden beheert drie volkstuin complexen:

Tuincomplex Parkzicht Parklaan 84 3448 ZM WOERDEN

Tuincomplex ‘t Stekkie Waardsedijk 39 3448 HV WOERDEN

Tuincomplex Breeveld Veldwijk 2 3446 HB WOERDEN

Wanneer u belangstelling heeft om te gaan tuinieren, of u wilt meer informatie ontvangen, dan kunt u een afspraak  maken met iemand van de tuincommissie van het complex waar uw belangstelling naar uitgaat. U  hoort dan wat de vereniging aan activiteiten ontplooit, of er  een wachtlijst is, wat er van u verwacht wordt als lid van de vereniging en wat er zoal komt kijken bij het hebben van een volkstuin (bijvoorbeeld hoeveel tijd het kan kosten). U vindt de e-mail adressen per complex op onze site bij de rubriek “contact”. De meeste tuinen zijn 100  of  200 vierkante meter groot. Op de  meeste tuinen wordt een combinatie van groente, bloemen, klein fruit , appels, kersen e.d. gekweekt. Elke tuinder is verplicht zijn/haar tuin en eventuele opstallen goed te onderhouden  en  geen overlast voor anderen te veroorzaken. Er  zijn statuten en reglementen die voor ieder lid gelden. De tarieven voor het gebruik van een tuin zijn (prijspeil 2021): • Contributie van de vereniging: € 27,00 per jaar • Verplicht lidmaatschap van koepelvereniging AVVN :  € 26,40 per jaar • Bijdrage per vierkante meter tuin in gebruik per jaar: € 0,52 • Eenmalig entreegeld (=waarborgsom):  € 0,50 per vierkante meter tuin in gebruik. De AVVN contributie wordt jaarlijks vastgesteld door het AVVN, de overige tarieven worden jaarlijks vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering.