Locatie, kosten en aanmelden

Locatie, kosten en aanmelden

Fijn dat u belangstelling heeft voor een tuin bij onze vereniging. De Vereniging van Volkstuinders Woerden beheert drie volkstuincomplexen:

Reglementen en statuten

Reglementen en statuten

Naar aanleiding van de afgelopen ALV zijn er enkele aanpassingen op de reglementen. Onderstaand vindt u de aangepaste reglementen en statuten:

Contributie AVVN in 2022

Contributie AVVN in 2022

Jaarlijks wordt de contributie van het AVVN verhoogd met het jaarlijkse indexcijfer. Voor 2022 gaat de contributie met € 0,35 omhoog en gaat € 26,75 bedragen.

Privacy

Privacy

Op de 3 tuincomplexen van Volkstuinvereniging Woerden -te weten Breeveld, Parkzicht en Ons Stekkie- wordt zorgvuldig omgegaan met de privacy van onze tuinders. In verband met het lidmaatschap, mailverkeer, inloggen op onze website, toezending van Tuindersinfo en postverkeer worden er gegevens van tuinders in de 

Nieuwsbrief AVVN

Nieuwsbrief AVVN

Elke tuinder is lid van de AVVN (Algemene Vereniging van Volkstuinders Nederland). Buiten het blad ‘De Tuinliefhebber’ dat u vier keer per jaar ontvangt, merkt u daar misschien weinig van. Toch geven ze niet alleen advies aan de besturen van de volkstuinvereniging, ook voor de