Reglementen en statuten

Reglementen en statuten

Naar aanleiding van de afgelopen ALV zijn er enkele aanpassingen op de reglementen.

Onderstaand vindt u de aangepaste reglementen en statuten:

Huishoudelijk reglement
Inlegvel Huishoudelijk reglement en Tuinreglement
Tuinreglement
Statuten
WBTR Overzicht