Locatie, kosten en aanmelden

Locatie, kosten en aanmelden

Fijn dat u belangstelling heeft voor een tuin bij onze vereniging.

De Vereniging van Volkstuinders Woerden beheert drie volkstuincomplexen:

Tuincomplex Parkzicht, Parklaan 84, 3448 ZM Woerden

Tuincomplex Ons Stekkie, Waardsedijk 39, 3448 HV Woerden

Tuincomplex Breeveld, Veldwijk 2, 3446 HB Woerden

Elk tuincomplex heeft zijn eigen karakter, ook zijn ze in verschillende delen van Woerden gesitueerd. Wilt u eerst meer weten over een complex, maak dan een afspraak met een afgevaardigde van de tuincommissie van het complex waar uw belangstelling naar uitgaat. Ze kunnen u dan ook vertellen hoe lang de wachtlijst is voor het complex. U vindt de e-mailadressen van de complexen op onze website bij de rubriek ‘contact’.

Algemene informatie:

– De tuinen zijn 100 of 200 m2 groot en er wordt groente, fruit en bloemen gekweekt.

– De tuinen hebben geen verblijfsfunctie, overnachten is niet mogelijk en niet toegestaan.

– Als tuinder bent u verplicht om tuin en opstallen goed te onderhouden en geen overlast te veroorzaken voor andere tuinders.

– Er zijn statuten en reglementen die voor ieder lid gelden.

– Inschrijving kan alleen als u woonachtig bent in de regio Woerden (Woerden, Harmelen, Zegveld en Kamerik). Het lidmaatschap kan ook om andere redenen geweigerd worden (zie Huishoudelijk Reglement, art.2 lid 6.

– De tarieven voor het gebruik van een tuin zijn (prijspeil 2024): contributie van de vereniging € 30,00 per jaar, (verplicht) lidmaatschap van de koepelvereniging AVVN € 33,00 per jaar, bijdrage per m2 tuin € 0,65, eenmalig entreegeld (=waarborgsom) € 100,00. De AVVN contributie wordt jaarlijks vastgesteld door het AVVN, de overige tarieven worden jaarlijks vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering.

Wilt u zich aanmelden voor één of meer complexen? Vul dan het aanmeldingsformulier van betreffend complex in en stuur dit retour naar het op het formulier aangegeven e-mailadres.

Aanmelden tuincomplex Parkzicht

Aanmelden tuincomplex Ons Stekkie

Aanmelden tuincomplex Breeveld