Jaarverslag Parkzicht 2019

Jaarverslag Parkzicht 2019

De weetjes:

Het tuindersjaar 2019  was over de hele linie genomen een goed tuindersjaar t.o.v. 2018 met minder droogte. De winters worden zachter en hierdoor zien we ook een toename van ongedierte. De veenmol heeft op Parkzicht zijn intrede gedaan en dit baart wel tot zorgen; Het beestje knaagt alles onder de grond kapot!

Automatische hekbediening.

In het voorjaar van 2019 is met toestemming van de Algemene Ledenvergadering Parkzicht de  hekbediening geïnstalleerd.  Een keerzijde was wel dat kort na het plaatsen van de hekken het toegangshek met fors geweld werd geforceerd. Dit had tot gevolg dat gedurende een aantal weken het hekwerk handmatig iedere ochtend en avond geopend en gesloten moest worden. Het hekwerk functioneert nu – na wat installatieperikelen – zoals het behoord.

Voor het toekennen van toegangspasjes heeft Parkzicht een stringent beleid toegepast op basis van een helder protocol.  Alleen tuinders krijgen een pas of de familieleden die kunnen aantonen dat ze met regelmaat op de tuin komen voor onderhoud. Geconstateerd is dat met dit beleid het aantal meldingen van diefstal fors is gedaald!

De jaarlijkse plantjesdag in mei was weer een groot succes .

Het was  een gezellige drukte;  heel veel plantjes en koffie met gebak zijn verkocht en het heeft een mooie opbrengst van ca. € 400,- euro opgebracht!  Met dank voor alle tuinders die zich hiervoor hebben ingezet!

7 juli vond weer onder veel belangstelling het Struinen in de Tuinen plaats.

Een zeer geslaagde middag door het optreden van een zeer goede vocale band van internationale allure. Op de top waren er zeker 50 bezoekers die heerlijk in het zonnetje naar de band konden luisteren!

In september was de jaarlijkse Barbecue van Parkzicht

Deze was dit jaar gratis  (dat was wel te merken aan het aantal personen) alleen de drank moest betaald worden. Het was een gezellige en drukke avond!

Tuin bezetting.

Afgelopen jaar zijn er  5 tuinders gestopt met tuinen om uiteenlopende redenen. Er is thans nog één tuin vrij, dus alles is vrijwel herbezet.

Algemeen onderhoud
Alle leden hebben een email ontvangen voor een opgave voor deelname aan het algemeen onderhoud. 2020 wordt een jaar waar we wat stringenter naar het onderhoud van de tuinen gaan kijken. De tuincommissie gaat het algemeen werk verplicht complex invoeren. Dit geld ook voor de tuinschouw.  

Onderhoud bomen aan de randen van het complex.

Langs de watergangen is veel overlast van overhangende takken door bomen die niet gesnoeid worden. Er is contact gezocht met IVN werkgroep landschapsbeheer.  Zij gaan eerdaags kijken of zij Parkzicht behulpzaam kunnen zijn

Parkzicht,

Frank van der Noord